Nikon F4 - 63alfred
Mountains

Mountains

Mountains
Darrington, WA
Nikon F4
Nikon 300mm f4
Fujifilm Velvia 50