San Diego Zoo 2012 - 63alfred
Tour bus

Tour bus

From San Diego Zoo